Holztechnik PAKRU GmbH
Walter Bührer
Etzelstr. 38, 8810 Horgen
Telefon
044 725 82 18 
 
E-Mail 5iny'fok/@po#akp$run9.cb7hy
Internet www.pakru.ch