Holztechnik PAKRU GmbH
Walter Bührer
Etzelstr. 38, 8810 Horgen
Telefon
044 725 82 18 
 
E-Mail 4int5fof9@po4akx(ruy7.cr,hl
Internet www.pakru.ch