Pakru-Produkte

Laminat
Capri I Capri I/II Optik: 1-Stab, 2-Stab Schiffsboden, 3-Stab Schiffsboden
Herstellung: DPL
Verkaufspreis: CHF 49.90 / m2 CHF / Stk.
Molise Molise Optik: 1-Stab, 2-Stab Schiffsboden, 3-Stab Schiffsboden
Herstellung: DPL
Verkaufspreis: CHF 21.50 / m2 CHF / Stk.
37_Molise_Sound_3c Molise Sound Optik: 1-Stab, 2-Stab Schiffsboden, 3-Stab Schiffsboden
Herstellung: DPL
Verkaufspreis: CHF 27.50 / m2 CHF / Stk.
Molise Sound Molise Sound Optik: 1-Stab, 2-Stab Schiffsboden, 3-Stab Schiffsboden
Herstellung: DPL
Verkaufspreis: CHF 27.50 / m2 CHF / Stk.
St.Moritz_600 St. Moritz II Optik: Landhausdielen, 2-Stab Schiffsboden
Herstellung: DPL
Verkaufspreis: CHF 44.90 / m2 CHF / Stk.
Holztechnik PAKRU GmbH
Walter Bührer
Etzelstr. 38, 8810 Horgen
Telefon
044 725 82 18 
 
E-Mail -iny$fob%@pq9akq.ruz9.cu,hi
Internet www.pakru.ch